Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Гродненский Форум
27 Октябрь 2020, 01:37:37
Новости, реклама:
   Главная   Новости Гродно Помощь Игры Календарь Войти Регистрация   Меню
Гродненский Форум > Клубы по интересам > Литература, творчество > Литература: Продажа/Покупка
(Модераторы: PashickЪ, Squa®e™) > Тема:

Лiтаратура на беларускай мове: слоунiкi, мастацкая. метадычная i iнш.

Страниц  :   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Лiтаратура на беларускай мове: слоунiкi, мастацкая. метадычная i iнш.  (Прочитано 1699 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Beignet
La vie est belle
Новенький


Репутация: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 8


Просмотр профиля
« : 01 Март 2019, 12:00:06 »

Маю на продаж наступныя творы на беларускай мове, якiя могуць зацiкавiць настаунiка альбо чытача( прабачце за памылкi   Улыбка):

                 Па жаданню вышлю фотаздымак кнiгi, якая зацiкавiць, па Вайберу.


Тэл. МТС и Вайбер  + 375 33-624-77-55


Збор помнiкау гiсторыi i культуры Беларусi.  Гомельская вобласць.  АН БССР. Выд. Бел. савецкая энцыклапедыя iм. П.Броукi   г Мiнск   1985 г.
10 руб.
Бiяграфii:

1. Народны паэт Беларусi ( Я.Купала) , Мiнск, АН БССР,1962 г.      -   2 руб.

2. 54 дарогi, Мiнск, выд. Мастацкая л-ра, 1963 г.                     2 руб.

3. Л.Гусева. Я.Брыль- мастак., Мiнск, Выш. школа, 1968 г.       1 руб.

4. М.Мiкулiч. М.Танк. Мiнск, выд. Маст. л-ра, 1999 г.           -   1  руб.              Мастацкая лiтаратура:

1. Э.Агняцвет. Лiрыка. выд Беларусь, Мiнск, 1965 г.      - 50 кап

2.  Анталогiя беларускай эпiграмы. Мiнск, Ураджай, 2000 г.         1 руб

3. Н.Арсеннева. Выбранае. Мiнск, Бел. кнiгазбор. 2002 г.    2  руб.       -  

4. М.Багдановiч. Выбранае. Маладыя годы.  Мiнск, Маст. л-ра. 2001 г.   2  руб.
                               Вершы. " Народная асвета" г.Минск 1967 г       1 руб.


5. Ф.Багушэвiч. Творы. Мiнск, Маст. л-ра, 2001 г.    -  2  руб.

6. Я.Брыль. Аповесцi i апавяданнi.Выд. Школьная бiблiятэка     - 1  руб.

7. З. Бядуля. Апавяданнi. Мiнск, Нар. асвета, 1973 г.       - 1  руб.

8. К.Кiрээнка. Жывыя  iдуць наперад.Лiрыка Мiнск, 1964    -  1  руб.

9.А.Куляшоу. Вершы, балады, паэмы. т.1 .Мiнск, 1964 г.   2  руб.

10.Я. Купала. Збор творау т.т 5-7. Мiнск, Маст. л-ра, 1998 г.   па 2 руб за кнiгу

10а. Я.Купала. Вершы , паэмы. Дзярж. выдавецтва БССР. Мiнск  1958 г.
3 руб.


11.Я.Лучына. Творы. Мiнск, Маст. л-ра, 2001 г.     1  руб.

12. Я.Маур. Збор творау у 2 т. Том 2. Дзiцячае выдавецтва  БССР.  г Мiнск  1960 г.
2 р


13. Сталасць, думкi, маладосць душы. Зборнiк паэзii. ( М.Лужанiн, С.Грахоускi, А.Вярцiнскi, Зм. Марозау, ) Мiнск, Маст. л-ра, 2000 г.     1  руб..

14. Сучасная беларуская лiтаратура. Традыцыi i наватарства. Мiнск, 2003 г.     2 руб.

15 Цетка. Творы. Мiнск. Беларускi кнiгазбор. 2001 г    -   2 руб.


16. 6-томнае сабранне творау I.Шамякина    - 12 руб за усе.


17. П.Пестрак. Сустрэнемся на барыкадах. Мiнск. 1961 г.
2 руб


18. I.Мележ. Што ен за чалавек.  Аповесцi i апавяданнi
1 руб19. П.Мiсько. Калянае лiсце. Апавяданнi, аповесцi. Мiнск Мастацкая лiтаратура  1974 г.
1 руб


20. П.Глебка. Вобразы роднай краiны. Мiнск Нар. асвета. 1964 г.
1 руб


21. М.Лынькоу. За акiянам. Нататкi,  апавяданнi,  нарысы. Мiнск  Дз. выд-ва БССР 1962 г.
1 руб
 


Метадычная лiтаратура, слоунiкi :


1. Беларуская камедыя. Мiнск, выд. Маст. л-ра, 2000 г.      - 2 р.

2. Лiтаратура Беларусi 1 паловы 19 стагоддзя ( хрэстаматыя).  Мiнск," Бел. навука", 2000 г.     2 р.

3. Вяселле. Абрад. Мiнск, " Бел. навука", 2004 г.       2 р.

4. Лiтаратурныя вiктарыны . Мiнск, "Нар. асвета", 1967     - 1 руб
 

5. Беларуская лiтаратура. Проза 20 гадоу. Хрэстаматыя. г. Мiнск," Унiверсiтэцкае", 1997 г.     2 р.

6. Гiсторыя беларускай лiтаратуры 20 стагоддзя. т.т. 1-4 ,г. Мiнск, "Бел. навука", 1999-2004 г.г    10 р за 5 кнiг.

7. Займальная граматыка. г. Мiнск, "Нар. асвета", 1965 г.      1 р.

8. Грамадчанка. Беларуская лiтаратура. Школьныя творы. Кароткi змест i аналiз. г. Мiнск, "Аверсэв", 1999 г.     1 р

9. Раслiнны свет. Тэматычны слоунiк. г. Мiнск, "Бел. навука", 2001 г.     2 р

10. Баханькоу i iншыя. Тлумачальны слоунiк беларускай мовы для сярэдняй школы. Мiнск, 1966, 1972, 1979 г.г    - 1 р.

  

11. М.Прыгодзiч. Асобна, разам, праз дэфiс. Слоунiк-даведнiк.  Мiнск, "Нар. асвета", 1994 г.     - 50 кап

12 Т.Савельева, Н.Еленскi. Дар слова. Говорим по-русски, гаворым па-беларуску.. Мiнск, выд." Универсытэцкае", 1988 г.  - 50 кап.

13. П.Ахрыменка. Беларускiя песнi и казкi. Мiнск, 1965 г.           50 кап


14. М.Суднiк. Слоунiк асабовых уласных iмен. Мiнск, 1965 г.      50 кап.


15. М.Лобан, М.Суднiк. Арфаграфiчны слоунiк для сярэдняй школы. Мiнск, "Нар асвета", 1978, 1994 г.г.    - 50 кап.

16. Курсавыя i дыпломныя  працы па беларускай мове . Мiнск,"Унiверсiтэцкае", 2000 г.    - 1 р

17. I.Лепешау. Фразеалогiя сучаснай беларускай мовы .Мiнск, "Выш. школа", 1998 г.     - 1 р18. Марфемны слоунiк беларускай мовы. Мiнск," Выш .школа", 1975 г.     - 1 р19. В.Старычонак. Беларуская лiтаратура для абiтурыентау. Мiнск, "Выш. школа", 2000 г.      - 1 р

20. В.Старычонак. Беларуская лiтаратура ад А да Я. Мiнск. "Выш. школа", 1998 г.      - 1 р

21. П.Сцяцко. Дыялектны слоунiк. БДУ, 1970 г.     - 1 р

22. I.Лепешау. Этымалагiчны слоунiк фразеалагiзмау. Мiнск," Нар. асвета", 1981 г.   - 1 р23. Ж.Шаладонава. Фарбы быту i быцця у паэме Я.Коласа " Новая зямля". Мiнск," Бел. навука", 2001 г.    - 50 кап

24. М.Хведаровiч. Памятныя сустрэчы. ( беларускiя пiсьменнiкi). Мiнск. "ДЗ.Вуч-пед. выд-ва Мiнасветы БССР", 1963 г.     - 1 р

25. В.Ляшук. Вывучэнне трылогii Я.Коласа " На ростанях" у школе. Мiнск," Полымя", 2001 г.          - 50 кап

26. I.Багдановiч. Авангард i традыцыя ( беларуская паэзiя на хвалi нацыянальнага адраджэння) Мiнск, "Бел. навука", 2001 г.      - 2 р

27. Ф. Куляшоу. Эцюды аб прозе. Мiнск, "Беларусь", 1964 г.        - 1 руб.

28. Сучасная беларуская драматургiя.                     2 руб.


29. Белорусско-русский словарь пад рэд. К Крапiвы   Масква. 1962 г.   5 руб.


30. Русско-белорусский словарь под ред  Я.Коласа, К.Крапiвы,П.Глебкi  Масква 1953 г.       5 руб.31 АН БССР.  Старонкi  лiтаратурных сувязей.
Изд. " Навука  i  тэхнiка"  Минск  1970 г.
1 руб
 

32. У.Урбановiч. Па дарагiх  мясцiнах. ( З вопыта краязнаучай работы..)Мiнск 1964 г
1 руб


33.У.Мiцкевiч. З роднага кута. Матэрыялы для вывучэння бiяграфii i творчасцi Я.Коласа у школе. Мiнск  Нар. асвета  1964 г
1 руб.


34. Дз. Бугаеу. Паэзiя Максiма Танка. Мiнск Навука i тэхнiка.1964 г.
1 руб.


35.Я. Камароускi. Беларуская мова. Арфаграфiя. Мiнск Вышэйшая школа. 1972 г.
2 руб.Звяртацца па тэл. МТС и Вайбер  + 375 33-624-77-55                                        ЦЭНТР (  каля Дому сувязi)

« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2020, 11:16:28 от Beignet » Записан

Страниц  :   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2020, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Powered by Itibo Technology
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,169 секунд. Запросов: 19.